Σχολή Οδηγών Rafting / Raft Guide Training

Σχολή Οδηγών Rafting / Raft Guide Training
Posted: Jan 20, 2017
Comments:

6 ήμερη σχολή οδηγών Rafting / 6 days Raft Guide Training

Η σχολή οδηγών Rafting Επιπέδου 1 διοργανώνεται από την Greek Adventure στον ποταμό Άραχθο με σκοπό ο ενδιαφερόμενος να μυηθεί στα περισσότερα μυστικά του Rafting. Για περρισότερες πληροφοριές κατεβάστε το ηλεκτρονικό φυλλάδιο.

Raft Guide Training Level 1 organized by the Greek Adventure on  Arachthos river in order to learn the secrets of more Rafting. Info included on e-brochure.


 
Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x